Decathlon 2000 › Statistics › National all-time lists › Uzbekistan decathlon all-time list
 5 votes

Uzbekistan decathlon all-time list (0)

Aug 10, 2021
Pos Decathlete Points Results
1. Ramil Ganiyev
Athens 06.08.97
8445 10,94 - 7.58 - 14.76 - 2.06 - 48,34 -
14,34 - 46.04 - 5.30 - 55.14 - 4.36,78
2. Vadim Podmaryov
Tashkent 26.05.85
8366 11,09 - 7.56 - 15.28 - 2.08 - 50,00 -
14,89 - 48.58 - 4.60 - 67.46 - 4.32,31
3. Leonid Andreyev
Tashkent 10.06.2016
8250 11,01 - 7.30 - 16.27 - 2.09 - 50,13 -
14,57 - 46.20 - 5.45 - 61.02 - 5.21,21
4. Oleg Veretelnikov
Tashkent 06.06.96
8216 10,5 - 7.55 - 13.88 - 2.03 - 48,9 - 
14,6 - 47.10 - 4.52 - 62.88 - 4.34,9
5. Pavel Andreyev
Tashkent 21.05.2004
8036 11,36 - 6.98 - 15.33 - 2.07 - 50,38 -
14,93 - 45.69 - 4.80 - 61.10 - 4.32,56
6. Vitali Smirnov
Manila 23.09.2003
8021 10,91 - 7.18 - 13.80 - 2.03 - 48,82 -
14,69 - 42.72 - 4.60 - 62.23 - 4.37,18
7. Rifat Artikov
Tashkent 12.06.2011
7975 10,97 - 6.76 - 15.65 - 2.07 - 49,60 -
14,61 - 45.82 - 4.80 - 63.27 - 5:10,15
8. Grigori Skorikov
Fergana 20.04.85
7713 10,8 - 6.75 - 15.22 - 2.00 - 52,0 -
14,5 - 43.70 - 4.60 - 58.80 - 4.44,8

 

Wind assisted - average of the 3 events < 2.0 m/s
P Decathlete Points Results Wind
1. Oleg Veretelnikov
Bangkok 18.12.98
8278
10,77 - 7.58 - 14.34 - 1.98 - 48,25 -
14,97 - 43.07 - 4.70 - 64.68 - 4.25,71
+2.7/+3.3/+0.6

Comments (0)

Please log in to add your comment!