Decathlon 2000 › Heptathlon › National all-time lists › Russian heptathlon all-time list
 5 votes

Russian heptathlon all-time list (0)

May 15, 2020
P Athlete Points Results Venue & year
1 Lev Lobodin 6412 6,88 - 7.45 - 16.67 - 2.07 -
7,82 - 5.20 - 2.46,35
Moskva 2003
2 Ilya Shkurenyov 6353 6,98 - 7.78 - 13.89 - 2.10 -
7,86 - 5.30 - 2.44,84
Prague 2015
3 Artyom Makarenko 6320 6,75 - 7.64 - 14.33 - 2.06 -
7,72 - 4.80 - 2.40,57
Kirov 2020
4 Aleksei Drozdov 6300 7,08 - 7.55 - 17.03 - 2.15 -
8,35 - 5.20 - 2.49,41
Penza 2010
5 Aleksandr Pogorelov 6229 6,90 - 7.48 - 15.77 - 2.10 -
7,93 - 5.10 - 2.55,59
Moskva, RUS 2006
6 Sergei Zhelanov 6162 7,13 - 7.31 - 14.09 - 2.12 -
8,17 - 5.00 - 2.34,2
Senftenberg 1984
7 Aleksandr Averbukh 6144 6,95 - 7.15 - 14.46 - 2.02 -
8,36 - 5.60 - 2.44,70
Valencia 1998
8 Yevgeni Dudakov 6133 7,13 - 7.51 - 13.58 - 2.14 -
8,32 - 5.30 - 2.45,31
Lipetsk 1991
9 Mikhail Logvinenko 6129 7,13 - 7.59 - 14.47 - 2.00 -
7,94 - 5.00 - 2.40,50
Sankt-Peterburg 2008
10 Sergei Pugach 6126 7,15 - 7.45 - 14.70 - 2.01 -
8,18 - 5.00 - 2.33,86
Moskva 1985
11 Aleksei Sysoyev 6119 7,01 - 7.14 - 16.59 - 2.12 -
8,34 - 4.90 - 2.45,64
Sankt-Peterburg 2008
12 Aleksandr Areshin 6103 7,07 - 7.37 - 15.61 - 2.05 -
8,08 - 4.80 - 2.41,78
Lipetsk 1987
13 Roman Frolov 6091 6,98 - 7.50 - 13.20 - 2.05 -
8,31 - 5.10 - 2.38,30
Lipetsk 1991
14 Nikolai Afanasyev 6083 7,04 - 7.48 - 14.90 - 2.09 -
8,07 - 4.90 - 2.49,56
Chelyabinsk 1999
15 Artyom Lukyanenko 6071 6,99 - 7.26 - 15.05 - 2.06 -
7,97 - 4.80 - 2.44,94
Moskva 2012
16 Konstantin Smirnov 6047 6,82 - 7.40 - 13.59 - 1.98 -
7,92 - 4.80 - 2.42,05
Moskva, RUS 2006
17 Vasili Kharlamov 6043 7,08 - 7.30 - 15.75 - 1.94 -
8,25 - 5.20 - 2.44,36
Moskva 2012
18 Aleksei Lyakh 6028 7,07 - 7.21 - 15.34 - 2.07 -
8,13 - 5.00 - 2.49,72
Volgograd 1989
19 Pavel Rudnev 6022 7,03 - 7.00 - 13.50 - 2.08 -
8,25 - 5.00 - 2.42,53
Novocheboksarsk 2014
20 Aleksandr Kislov 5994 7,12 - 6.97 - 15.53 - 2.03 -
8,12 - 5.10 - 2.46,67
Penza 2010
21 Nikolai Poptsov 5980 6,96 - 7.03 - 15.48 - 2.03 -
8,34 - 5.00 - 2.46,4
Senftenberg 1982
22 Arkadi Vasilyev 5978 7,12 - 7.37 - 15.01 - 2.01 -
8,06 - 4.95 - 2.49,56
Tallinn 2008 RHC
23 Igor Samylov 5961 7,12 - 7.37 - 13.23 - 2.23 -
8,12 - 4.40 - 2.43,64
Lipetsk 1987
24 Roman Terekhov 5959 7,03 - 7.24 - 14.05 - 1.95 -
8,12 - 4.80 - 2.35,29
Volgograd 1989
25 Sergey Timshin 5958 7,04 - 7.13 - 14.58 - 2.10 -
8,13 - 4.90 - 2.50,95
Smolensk 2016
26 Igor Maryin 5956 7,08 - 7.61 - 14.26 - 2.07 -
8,54 - 4.80 - 2.44,11
Moskva 1985
27 Sergei Nikitin 5951 7,06 - 7.31 - 14.94 - 2.05 -
8,29 - 4.90 - 2.49,00
Lipetsk 1997
28 Evgeny Sarantsev 5948 7,20 - 7.17 - 15.13 - 2.03 -
8,32 - 5.10 - 2.46,93
Sankt-Peterburg 2015
29 Grigori Degtyaryov 5938 7,16 - 7.21 - 14.75 - 2.05 -
8,34 - 4.80 - 2.39,72
Gomel 1982
30 Viktor Gruzenkin 5934 6,98 - 7.18 - 15.75 - 2.08 -
8,28 - 4.70 - 2.52,3
Ordzhonikidze 1979
31 Aleksandr Frolov 5931 7,14 - 7.28 - 15.15 - 2.09 -
8,47 - 5.00 - 2.51,15
Krasnodar 2012
32 Yuri Kutsenko 5923 7,28 - 7.19 - 14.46 - 2.15 -
8,44 - 4.70 - 2.38,95
Gomel 1982
33 Vladimir Kryuchkov 5923 7,11 - 6.84 - 13.90 - 2.17 -
8,57 - 4.60 - 2.30,25
Zaporozhye 1984
34 Dmitri Ivanov 5917 6,92 - 7.32 - 13.77 - 1.93 -
8,08 - 4.80 - 2.42,12
Chelyabinsk 2000
35 Maksim Fayzulin 5905 6,88 - 7.18 - 15.12 - 2.02 -
7,88 - 4.30 - 2.47,65
Novocheboksarsk 2014
36 Nikolai Averyanov 5901 6,92 - 7.42 - 13.83 - 1.94 -
8,21 - 4.90 - 2.46,91
Moskva 2004
37 Yevgeniy Likhanov 5875 7,14 - 7.38 - 14.59 - 2.08 -
8,24 - 4.70 - 2.51,19
Smolensk 2017
38 Andrei Chernyavski 5867 7,11 - 7.34 - 13.28 - 2.02 -
8,16 - 5.00 - 2.49,68
Lipetsk 1991
39 Oleg Urmakayev 5857 7,09 - 7.09 - 14.27 - 2.20 -
8,29 - 4.40 - 2.47,44
Lipetsk 1991
40 Vladimir Polyakov 5855 7,08 - 7.20 - 12.56 - 2.05 -
8,51 - 5.40 - 2.50,93
Gomel 1982
41
Sergei Sviridov 5855 6,98 - 7.52 - 13.72 - 2.00 -
8,26 - 4.50 - 2.43,52
Belgorod 2012
42 Vladimir Shmakov 5851 6,91 - 7.41 - 13.91 - 2.08 -
8,1 - 4.80 - 2.50,8
Bryansk 1984
43 Nikolai Tishchenko 5848 6,98 - 7.50 - 14.31 - 1.98 -
8,00 - 4.40 - 2.48,70
Moskva 2006
44 Aleksandr Golovin 5835 6,92 - 7.06 - 15.42 - 1.97 -
8,29 - 4.50 - 2.43,54
Lipetsk 1991
45 Valeri Belousov 5831 7,07 - 6.80 - 13.31 - 2.09 -
8,17 - 4.70 - 2.39,87
Lipetsk 1994
46 Roman Kondratyev 5824 6,99 - 7.11 - 13.09 - 2.01 -
7,91 - 4.70 - 2.47,84
Smolensk 2016
47 Vladimir Kuchmenko 5815 7,21 - 7.47 - 12.86 - 2.11 -
8,40 - 4.70 - 2.45,72
Zaporozhye 1983
48 Konstantin Akhapkin 5809 6,8 - 7.14 - 13.48 - 2.02 -
7,9 - 4.60 - 2.43,2
Kharkov 1978
49 Yaroslav Rybakov 5800 7,15 - 7.37 - 14.30 - 2.21 -
8,38 - 4.60 - 3.02,50
Chelyabinsk 2000

Comments (0)

Please log in to add your comment!

Related images